Cennik

Ceny usług prawniczych są trudno wymierne, bo te nigdy nie stanowią standardowego produktu o przewidywalnych z góry parametrach. Nie ma dwóch takich samych spraw. Wszystko zatem zależy od potrzeby wyjaśnienia pojawiających się problemów prawnych lub faktograficznych oraz ilości zaangażowanych podmiotów o przeciwstawnych interesach. Stawki minimalne za czynności adwokackie nie są w tym zakresie do końca miarodajne (szczególnie zaś w sprawach o prawa niemajątkowe).

Cena usług jest indywidualnie negocjowana przed przystąpieniem do czynności; z każdym Klientem umawiam się tylko na piśmie.

Przy zawarciu umowy obejmującej postępowanie sądowe udzielają mi Państwo pisemnego pełnomocnictwa procesowego. W toku procesu odrębnie płatne są na poszczególne etapy sprawy (w sprawie cywilnej: I instancja, II instancja wraz z apelacją, postępowanie kasacyjne wraz ze skargą kasacyjną; w sprawie administracyjnej: postępowanie administracyjne, I instancja sądowa wraz ze skargą, II instancja sądowa – NSA – ze skargą kasacyjną; odrębnie wyceniam inne postępowania – np. przed TK ze skargi konstytucyjnej lub przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka). Pełnomocnik zazwyczaj pobiera dodatkową opłatę za tzw. termin, tj. stawiennictwo na posiedzeniu sądu.