Usługi

Zapewniam pełny zakres usług w zakresie pomocy prawnej. Moim Klientom oferuję między innymi:

  • doradztwo prawne i sporządzanie opinii prawnych;
  • stałą obsługę prawną działalności gospodarczej lub zawodowej Klienta;
  • sporządzanie lub opiniowanie projektów umów, statutów i aktów normatywnych;
  • prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, sądami unijnymi (SPI, TSUE), Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sądami arbitrażowymi i organami administracji publicznej, nie wyłączając etapu przedsądowego.

Specjalizacją Kancelarii jest prawo prywatne międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa dla przedsiębiorców zagranicznych działających na rynku polskim lub polskich przedsiębiorców podejmujących działalność za granicą. Doskonale orientuję się w tajnikach międzynarodowego procesu cywilnego oraz arbitrażu z elementem zagranicznym; nie przerazi mnie sporządzenie pisma procesowego lub wystąpienie na żywo w języku innym niż polski. Nie obawiam się rozwodów ani sporów majątkowych między małżonkami o różnym obywatelstwie. W ogóle nie zdziwi mnie fakt, że w Państwa sprawie występuje angielska spółka posiadająca oddział w Niemczech.

Chętnie podejmę się również reprezentacji Państwa w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego. Szczególnie bliskie mi są problemy szeroko pojętego prawa edukacyjnego (stosunki pracy nauczycieli, tworzenie, prowadzenie i likwidacja szkół i placówek publicznych lub niepublicznych itp.). Każda sprawa jest dla mnie tak samo ważna.